På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Godkendelsesordningen

VikarBranchens godkendelsesordning  er foreningens hjørnesten. Den er obligatorisk for alle medlemmer af VikarBranchen og baseret på objektive kendsgerninger. Formålet er at gøre VikarBranchens medlemmer til det trygge valg for både kunder og vikarer.

Godkendelsesordningen består af følgende elementer:

• et krav om løbende levering af serviceattest
• et krav om løbende kontrol af lønsedler
• et krav om professionel håndtering af personfølsomme oplysninger
• en kursusforpligtelse i personalejura
• en afvisning af konkursryttere

Krav om pletfri serviceattest
For at kunne blive medlem af VikarBranchen skal det enkelte bureau levere en pletfri serviceattest ved indmeldelse samt hvert år derefter. Dette sikrer, at medlemmerne af VikarBranchen til stadighed overholder betingelserne for at drive et hæderligt vikarbureau.

Krav om løbende kontrol af lønsedler
For at opnå medlemskab skal det enkelte vikarbureau bestå en kontrol af lønsedler foretaget af en ekstern revisor, der bl.a. tjekker løn, feriepenge og pensionsindbetalinger på en række vilkårligt udvalgte vikarer.

Som medlem af VikarBranchen i DI har man også sagt ja til at underlægge sig en løbende stikprøvekontrol af personalesager foretaget af en ekstern revisor én gang årligt. 

Krav om professionel håndtering af personfølsomme oplysninger
Medlemmerne af VikarBranchen være i besiddelse af en tilladelse til at håndtere personaleoplysninger og drive stillingsbesættende virksomhed. Disse tilladelser opnås ved ansøgning hos datatilsynet, hvilket sikrer, at man som virksomhed har de rette interne processer på plads. 

Kursusforpligtelse i personalejura
Vikarvirksomhed kræver stor og opdateret viden om personalejura og overenskomstforhold. VikarBranchen stiller derfor krav om, at alle medlemmer deltager i foreningens kurser om personalejura og overenskomstforhold af særlig relevans for vikarbureauer.

Afvisning af konkursryttere
Ejere eller ledere, der er gået konkurs med en vikar- og rekrutteringsvirksomhed mere end én gang inden for 3 år, kan ikke opnå et medlemskab.

Dermed er det VikarBranchens formål at sikre kunder og vikarer mod konkursspekulanter, når de samarbejder med medlemmer af VikarBranchen.

Etisk forpligtelse
Som medlem af VikarBranchen har medlemmerne påtaget sig en etisk forpligtelse for at værne om medlemmernes gode ry og rygte blandt kunder, vikarer og offentlige institutioner. 

Konsekvensen af brud på godkendelsesordningen
Hvis en medlemsvirksomhed overtræder godkendelsesordningen eller ikke består de løbende kontroller, risikerer virksomheden at blive udelukket af foreningen.

Downloads

Læs pjecen "Godkendt af VikarBranchen".

 

 

VikarBranchens Godkendelses-nævn

Her finder du 

Serviceattest

Serviceattesten skal sendes til

Vikarbranchen i DI
Jannie Rasmussen
H.C. Andersens Boulevard 18,
1787 København V
jjn@di.dk

Dette skal ske senest den 1. februar hvert år. 

Manglende fremsendelse af pletfri serviceattest medfører eksklusion.