På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Offentligt-Privat samarbejde skal opkvalificere langtidsledige

Ikast-Brande Kommune indleder et nyskabende samarbejde med Elite Miljø A/S og Ramsdal Gruppen A/S om at få langtidsledige i fast job.

Ny udbudslov baner vej for samarbejdet
Ikast-Brande Kommune opretter i samarbejde med rengøringsvirksomheden Elite Miljø A/S og rekrutterings- og konsulentvirksomheden Ramsdal Gruppen A/S et træningscenter. Her skal en gruppe langtidsledige lære at begå sig på en arbejdsplads og at gøre rent. Samarbejdet er et såkaldt Offentligt Privat Innovationspartnerskab (OPI).

Elite Miljø A/S skal varetage den samlede opgave med rengøring i de kommunale institutioner, mens Ramsdal Gruppen bidrager med de socialfaglige kompetencer, som der er behov for.

Det er første gang en kommune på den måde kombinerer rengøringsopgaven med en indsats for at skaffe borgere i arbejde. Kommunen har valgt at bruge en bestemmelse i den nye udbudslov, som giver mulighed for at gå i dialog med en leverandør og nytænke en løsning forud for et udbud.

Fokus på socialøkonomisk gevinst frem for pris
Regionsdirektør i Elite Miljø A/S, Annette Vindstrup, roser Ikast-Brande Kommune for modet til at tænke nyt.

- Gennem de seneste år har vi ofte set, at der alene er fokus på prisen, og at den billigste udbyder vinder. Efterfølgende vil udbyderen typisk vælge at ansætte medarbejdere, der kan leve op til en høj effektivitet. Her er der tænkt anderledes, hvilket giver plads til en ny type medarbejdere, og hvor det at bringe borgere fra passiv forsørgelse til job er en væsentlig værdi, siger Annette Vindstrup til dknyt.

De borgere, som bliver en del af det nye projekt, har i høj grad brug for særlig opmærksomhed for at blive klar til job. Alle parter i projektet skal derfor gøre noget andet, end de 'plejer', og være indstillede på at eksperimentere med f.eks. arbejdsmetoder, ny teknologi og samarbejde.

Forløbet på træningscenteret bliver den lediges første skridt på vejen til en ny tilværelse med fast arbejde:

- Ramsdal er eksperter på området og har de socialfaglige kompetencer, som der er behov for. Vores partnerskab er et stærkt fundament for, at opgaven vil lykkes, siger Annette Vindstrup.

Hvis en ledig gennemfører hele træningsforløbet, garanterer Elite Miljø efterfølgende vedkommende et fast arbejde.

Faktaboks

Fakta om samarbejdet

• Elite Miljø har vundet udbuddet hos Ikast-Brande Kommune efter en regulær udbudsrunde.

• Der er plads til 15 ledige ad gangen i træningscentret, her trænes evner og færdigheder.

• I centret bliver de ledige klar til job. Efterfølgende kommer de i praktikforløb hos Elite Miljø eller en lokal partnervirksomhed.

• Et forløb kan vare op til 18 måneder.

• Partnerskabet mellem Ikast-Brande Kommune, Elite Miljø og Ramsdal Gruppen er et resultat af et såkaldt Offentligt Privat Innovationspartnerskab (OPI).

• Kontrakten løber frem til 30. juni 2022.